Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Λογιστικής
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Τμήμα Λογιστικής
  e-Services - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Λογιστικής - ΤΕΙ Καβάλας
Καλωσορίσατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος Λογιστικής!

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος Λογιστικής έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν τόσο τους εκπαισευτές όσο και τους εκπαιδευόμενους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες διαδικασίες.