ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή

 

 

Κωδικός: PEGA108

Εκπαιδευτές:
ΠΕΡΔΙΚΗ Φ.-ΜΑΝΔΗΛΑΣ Α.

Εξάμηνο: ΠΕΓΑ

Τύπος: Άλλο


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)