ΕΡΓΑΤΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή

 

 

Κωδικός: PEGA107

Εκπαιδευτές:
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Κ.

Εξάμηνο: ΠΕΓΑ

Τύπος: Άλλο


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)