ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή

 

 

Κωδικός: PEGA106

Εκπαιδευτές:
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Μ.

Εξάμηνο: ΠΕΓΑ

Τύπος: Άλλο


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)