ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή

 

 

Κωδικός: PEGA105

Εκπαιδευτές:
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Κ., ΜΑΝΔΗΛΑΣ Α.

Εξάμηνο: ΠΕΓΑ

Τύπος: Άλλο


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)