ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή

 

 

Κωδικός: PEGA104

Εκπαιδευτές:
ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Εξάμηνο: ΠΕΓΑ

Τύπος: Άλλο


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)