ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταυτότητα Μαθήματος Βοήθεια 

Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή

 

 

Κωδικός: PEGA100

Εκπαιδευτές:
Βαλσαμίδης Σταύρος

Εξάμηνο: ΠΕΓΑ

Τύπος: Άλλο


Επικοινωνία με τους εκπαιδευτές: (email)